Fundacja Zero Barier - jesteśmy dla niepełnosprawnych - szkolenia, język migowy, przewodnik dla niepełnosprawnych, projekty specjalne

Czcionka A A+ A++
Kontrast A A A
Dodaj do ulubionych Powitanie dla niesłyszących

Język migowy dla instytucji (szkolenia otwarte oraz zamknięte)

Formularz szkoleniowy
Wysyłanie

Dedykowane specjalistyczne szkolenia języka migowego Zero Barier skierowane są w szczególności do urzędów administracji publicznej, służb medycznych, policji, straży pożarnej, które zgodnie
z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się mają obowiązek udostępnienia petentom usługi pozwalającej
na komunikowanie się w języku migowym. Oferta dotyczy również firm i instytucji, których klientami
są lub mogą być osoby niesłyszące lub niedosłyszące.

 

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń praktycznych
i obejmują posługiwanie się językiem migowym oraz umiejętność jego odczytywania. 

 

Dla grup zawodowych prowadzimy specjalistyczne kursy języka migowego uwzględniające specyfikę zawodu (np. podmioty lecznicze, straż pożarna, policja, administracja publiczna, banki, urzędy pocztowe i inne).

Podczas kursu podstawowego (60 godzin) słuchacze:

a.  poznają problematykę środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej

b.  przyswoją wiedzę o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikacji z niesłyszącymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad translatoryki migowej

c.  nabywają praktyczne umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetempalcowym oraz podstawowymi liczebnikamigłównymi i porządkowymi

d.  opanowują ok. 500 podstawowych znakówpojęciowych języka migowego (każdy stopień obejmuje ok. 500 znaków) oraz technikę ich używania zgodnie z gramatyką polskiego języka migowego (PJM), jak też z zasadami Systemu Językowo-Migowego (SJM)

e.  przygotują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

 

Jesteśmy elastyczni - szkolenia mogą być dostosowane w trybie i czasie do potrzeb danej instytucji lub firmy.

Gwarantujemy kameralną atmosferę i najwyższy poziom wyszkolenia - kursy Zero Barier odbywają się w grupie 16 osób i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców z kilkuletnią praktyką.

 

Szkoląc gwarantujemy:

a.  profesjonalną i skuteczną kadrę szkoleniowców (wysoko wykwalifikowani wykładowcy, trenerzy jak
i tłumacze języka migowego z odpowiednimi kwalifikacjami oraz z kilkunastoletnim stażem pracy
w środowisku osób niesłyszących)

b.  profesjonale, autorskie materiały szkoleniowe obejmujące: odpowiednio dobrany, dostosowany
do poziomu nauki podręcznik oraz płyta DVD z materiałami wizualnymi

c.  możliwość zorganizowania lekcji pokazowej na życzenie instytucji lub firmy.

Ważne dodatkowe informacje o kursach Zero Barier

a. uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie

b. na życzenie, po zakończonym kursie organizujemy i przeprowadzamy dla uczestników egzamin przed niezależną komisją na podstawie którego wydajemy certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.

d. kursy mogą odbywać się jednocześnie w kilku miejscach w całym kraju (wymagane jest w tej sytuacji zaplanowanie kursów z 2 miesięcznym wyprzedzeniem)

 

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

projektowanie stron Warszawa Netgraf.pl - projektowanie stron Warszawa