Fundacja Zero Barier - jesteśmy dla niepełnosprawnych - szkolenia, język migowy, przewodnik dla niepełnosprawnych, projekty specjalne

Czcionka A A+ A++
Kontrast A A A
Dodaj do ulubionych Powitanie dla niesłyszących

Język migowy dla rodzin głuchoniemych i ich opiekunów

Formularz szkoleniowy
Wysyłanie

Specyfika szkolenia Zero Barier.

Szkolenia języka migowego  dla rodzin osób głuchoniemych i ich opiekunów mają na celu udrożnienie lub polepszenie komunikacji z niepełnosprawnym. Prowadzone są w cyklu szkoleń otwartych i uwzględniają specyfikę wynikającą z codziennego obcowania z osobą słabo słyszącą lub niesłyszącą. Szkolenia mogą być dofinansowywane max w 90 procentach.

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń praktycznych i obejmują posługiwanie się językiem migowym oraz umiejętność jego odczytywania.

Podczas kursu słuchacze:

a.poznają problematykę środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej

b.przyswoją wiedzę o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikacji z niesłyszącymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad translatoryki migowej

c.nabywają praktyczne umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetempalcowym oraz podstawowymi liczebnikamigłównymi i porządkowymi

d.opanowują ok. 500 podstawowych znakówpojęciowych języka migowego (każdy stopień obejmuje ok. 500 znaków) oraz technikę ich używania zgodnie z gramatyką polskiego języka migowego (PJM), jak też z zasadami Systemu Językowo-Migowego (SJM)

e.przygotują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.

Trzy poziomy szkoleniowe Zero Barier.

1. poziom elementarny : 60 godzin dydaktycznych (po 45 min.)
- kurs przeznaczony dla osób, które nie miały kontaktu z językiem migowym,
ani z osobami niesłyszącymi

2. poziom doskonalący: 60 godzin dydaktycznych (po 45 min.)
- kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły poziom Elementarny

3.poziom zaawansowany: 60 godzin dydaktycznych (po 45 min.)
- kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły poziom Elementarny i Doskonalący

 

 

 

Jesteśmy elastyczni - cztery tryby szkoleń Zero Barier

1. weekendowy (trzy weekendy): piątek od 16.00 do 20.00, sobota i niedziela od 9.30 do 16.00

2. wieczorowy (15 spotkań w dni robocze, jeden lub dwa razy w tygodniu):
jedna sesja trwa 4 godziny dydaktyczne

3. wyjazdowy (8 dni): jedna sesja trwa 8 godzin lekcyjnych

4. indywidualny: wynikający z potrzeb i propozycji uczestników

Gwarantujemy kameralną atmosferę i najwyższy poziom wyszkolenia

Kursy Zero Barier odbywają się w grupie 16 osób i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców z kilkuletnią praktyką.

Szkoląc gwarantujemy

1. profesjonalną i skuteczną kadrę szkoleniowców (wysoko wykwalifikowani wykładowcy, trenerzy jak i tłumacze języka migowego z odpowiednimi kwalifikacjami oraz z kilkunastoletnim stażem pracy w środowisku osób niesłyszących)

2. profesjonale, autorskie materiały szkoleniowe obejmujące: odpowiednio dobrany, dostosowany do poziomu nauki podręcznik oraz płyta DVD z materiałami wizualnymi

3.możliwość zorganizowania lekcji pokazowej na życzenie uczestników

Ważne dodatkowe informacje o kursach Zero Barier

a. uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w kursie

b. na życzenie, po zakończonym kursie organizujemy i przeprowadzamy dla uczestników egzamin przed niezależną komisją na podstawie którego wydajemy certyfikaty potwierdzające uzyskane kompetencje.

c. standardowo kursy odbywają się w Warszawie w siedzibie Fundacji przy ul. Jagiellońskiej 78, istnieje możliwość zorganizowania kursów na terenie całego kraju w każdym wybranym miejscu.

W przypadku zainteresowania kursami prosimy o kontakt z Fundacją.
projektowanie stron Warszawa Netgraf.pl - projektowanie stron Warszawa