Fundacja Zero Barier - jesteśmy dla niepełnosprawnych - szkolenia, język migowy, przewodnik dla niepełnosprawnych, projekty specjalne

Czcionka A A+ A++
Kontrast A A A
Dodaj do ulubionych Powitanie dla niesłyszących

Muzea chcą być przystosowane dla niepełnosprawnych.

 

13 marca br. w Muzeum Historii Żydów Polskich
w Warszawie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja „Zero barier - muzea dla niepełnosprawnych” organizowana przez Fundację Zero Barier, w ramach projektu „Zero Barier – Polska bez ograniczeń”. Konferencja skierowana była dla muzealników z całego kraju i poświęcona aktualnym problemom i praktycznym rozwiązaniom dot. przystosowywania muzeów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Udział w niej wzięło ponad 100 osób. Frekwencja uczestników przerosła znacznie oczekiwania organizatorów, co potwierdza duże zainteresowanie tym problemem.

W Polsce wg danych GUS z 2010 tylko 1/3 muzeów jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Tylko 11% muzeów posiada obiekty przystosowane do zwiedzania przez osoby niewidzące i słabowidzące. W Polsce jest 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi 12,2 proc. ludności kraju.

Podczas konferencji naukowcy, eksperci i specjaliści od dostosowywania obiektów i stron www dla osób z różnymi dysfunkcjami prezentowali najnowsze rozwiązania a także uczestniczyli w żywej dyskusji z przedstawicielami muzeów z całej Polski. Muzealnicy dowiedzieli się jak postępować z osobą na wózku inwalidzkim, niewidomą i głuchoniemą a także jak pozyskiwać środki na dofinansowanie inwestycji. W kuluarach prezentowane były przykłady ciekawych rozwiązań technicznych dla niepełnosprawnych. Każdy z uczestników konferencji otrzymał pierwszy ogólnopolski przewodnik turystyczny dla niepełnosprawnych „Zero Barier –Polska bez ograniczeń”.

Konferencja organizowana była pod patronatem Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM-UNESCO, przy współudziale: Agencji Interaktywnej E1, firmy OK - Olgierd Kosiba oraz Wydawnictwa BOSZ.

projektowanie stron Warszawa Netgraf.pl - projektowanie stron Warszawa